SKYTESKOLE Vinter/Vår 2018

Skyteskolen er åpen for alle nye skyttere.

Skyteskolen vil foregå over 8 onsdagskvelder med oppstart januar 2018.
Informasjonsmøte med oppstart onsdag 17. januar kl. 18.00 på Larvik Skytesenter

Hver kveld vil starte med en teoridel på ca. 45 min, deretter skyting.
Hver kurskveld avsluttes ca kl. 20.00
Skyteskolen koster kr. 1.000,-.
Dette inkluderer instruktører, lån av våpen og utstyr, samt ammunisjon.
Medlemmer får kr 500 i rabatt. Alle kursdeltagere får tilbud om medlemskap i henhold til DFS sitt reglement.
Minste antall deltakere er 3 stk og maksimum antall 8 stk.

Vi oppfordrer foreldre til å bli med yngre deltagere på teoridelen, hvis dere har mulighet. Positivt med engasjerte foreldre

Klikk her for kart

Påmelding til Gunnar Gusland, innen 15. januar 2018.
Tlf: 917 30 822, E-post: ggusland@online.no
(navn, fødselsdato, telefonnummer, epost)

Informasjon fra styret

Husk årsmøte 20.11.2018 kl. 19:00