Årsmøte Larvik Skytterlag 20.11.2018

Årsmøte avholdes 20.11.2012 kl 1900 i klubbhytta på Åres. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet. Enkel bevertning. Vel møtt!

Informasjon fra styret

Husk årsmøte 20.11.2018 kl. 19:00