Stans av all aktivitet

ALL aktivitet hos Larvik Skytterlag er midlertidig stanset grunnet smittefare.
Vi følger selvfølgelig nasjonale og lokale føringer, og vil komme tilbake med info om når aktivitet kan starte opp igjen.

Informasjon fra styret

Husk årsmøte 20.11.2018 kl. 19:00