Veteranskyting i gang..

Veteraner skyter på 100m, torsdag kveld.

Åge Jensen og Olav Eliassen på standplass.

Informasjon fra styret

Husk årsmøte 20.11.2018 kl. 19:00